Blog
February 15, 2014 by Noutati

Tabloul mediatorilor s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei

Hotararea Consiliului de Mediere nr. 5563 din 23 noiembrie 2013, pentru publicarea Tabloului mediatorilor in Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata – MO nr. 77 din 31.01.2014.

Art. 1.

Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor autorizaţi, întocmit de Consiliul de mediere, actualizat.

Art. 2.

În anul 2013 Tabloul mediatorilor autorizaţi cuprinde două secţiuni, astfel:

– Secţiunea 1 cuprinde mediatorii autorizaţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 23 şi 24 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea activităţii de mediator, potrivit anexei nr. 1.

– Secţiunea 2 cuprinde subsecţiunile:

a) mediatorii suspendaţi potrivit anexei nr. 2;

b) mediatorii fără formă de exercitare a profesiei, potrivit anexei nr. 3;

c) mediatorii autorizaţi care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 23 şi 24 din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru desfăşurarea activităţii de mediator, potrivit anexei nr. 4.

Art. 3.

Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

Art. 4.

Tabloul prevăzut în anexele nr. 1-4 va fi pus de Secretariatul tehnic la dispoziţia oricărei persoane care solicită în scris acest lucru Consiliului de mediere şi va fi transmis către instituţiile prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 192/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedintele Consiliului de mediere,

Dorin Valeriu Bădulescu

Bucureşti, 23 noiembrie 2013.

Nr. 5.563.

Tabloul mediatorilor, prevazut in anexele 1 – 4 s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 77 bis din 31 ianuarie 2014.

0 Comments

0 Comments for this post