Informarea obligatorie

Informarea obligatorie

Actele emise de mediator

Potrivit situatiilor, mediatorul care tine sedinta de informare este obligat sa emita unul dintre urmatoarele acte:

1. Certificatul de informare – se elibereaza in cazul in care:

  • toate partile unui conflict au participat la informarea despre avantajele medierii
  • se elibereaza chiar daca una dintre parti refuza sa il semneze, dar a participat la informare

2. Procesul verbal – se elibereaza in cazul in care:

  • partile nu confirma participarea la informare
  • partile sau o parte refuza participarea in scris
  • partile care au acceptat participarea nu se prezinta
  • este imposibil de finalizat informarea  indiferent de motiv

3. Contractul de mediere – se incheie in cazul in care partile accepta medierea

4. Alte reguli cu privire la realizarea informarii gratuite

  • pot fi organizate impreunca cu partile sau individual, cu fiecare parte
  • procedura de informare, incluzand si formalitatile pentru convocarea partilor, nu poate depasi 15 zile calendaristice
  • obligatia de informare poate aparea si dupa deschiderea unui proces in instanta
  • acceptarea participarii sau participarea la sedinta de informare nu constituie o recunoastere a dreptului ce ar face obiectul litigiului si nu intrerupe cursul prescriptiei

5. Sanctiunea neindeplinirii obligatiei de a participa la informarea obligatorie

Instanta va respinge cererea de chemare in judecata ca inadmisibila in caz de neindeplinire de catre reclamant a obligatiei de a participa la sedinta de informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare in judecata, sau dupa declansarea procesului pana la termenul dat de instanta in acest scop (exceptie face cazul infractiunilor pentru care retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala).

CONTACT

MEDIATOR AMALIA BOROS

TELEFON :
Cosmote: 0769. 69.29.26

CONSILIUL DE MEDIERE

Telefon Fix:
021.313.85.17

Email:
office@mediatorboros.ro