Blog
June 25, 2014 by Noutati

Comunicat Consiliul de Mediere

Comunicat
Consiliul de Mediere a luat act de motivarea Curţii Constituţionale a României (CCR) a deciziei nr. 266 din 7 mai 2014.
În lumina motivării CRR a deciziei, Consiliul de Mediere a aprobat un program de modificare a Legii nr. 192/2006, astfel încât procedura medierii să devină una obligatorie pentru unele cazuri, aşa cum se arată şi în motivarea CCR, respectiv “o procedură constând în informarea asupra existenţei unei legi apare, neîndoielnic, ca o încălcare a dreptului de acces la justiţie,…, cu atât mai mult cu cât procedura se rezumă la o simplă obligaţie de informare, şi nu la încercarea efectivă de soluţionare a conflictului prin Mediere”.
Consiliul de Mediere va depune toate eforturile pentru transpunerea în legislaţia naţională a dispoziţiilor Directivelor Europene cu privire la mediere, cu respectarea prevederilor constituţionale, astfel încât, medierea să devină o procedură obligatorie, preluând şi adaptând modelul altor ţări din UE, respectiv Italia.
Consiliul de Mediere

0 Comments

0 Comments for this post