Ce este medierea

Ce este medierea

ce este medierea

PRINCIPII MEDIERE :

Neutralitatea Mediatorului in cauza supusa medierii este fundamentala reusitei Medierii. In baza acestui principiu mediatorul va trebui sa se situeze inafara conflictului si inafara intereselor partilor. Nu va avea nici un interes in solutionarea intr-un anumit mod a respectivului conflict. Nu va avea nici un interes nici pentru sine, nici pentru altul. Lipsa oricarui interes in cauza va da puterea mediatorului de a avea un proces bine structurat si va da incredere partilor in a gasi o solutie diferendului, avand asistenta unei parti care nu are nici un interes in cauza, insa se implica pentru solutionarea pe cale amiabila si voluntara a conflictului. Prin neutralitatea sa, mediatorul ofera credibilitate si incredere partilor.
Acest principiu are ca si scop informarea partilor asupra tuturor aspectelor Medierii, atat din punct de vedere material cat si procedural. In baza acestui principiu, mediatorul este dator sa explice partilor ce este medierea, care sunt avantajele ei, scopul medierii, procedura si regulile procesului. Informarea prealababila se va face ambelor parti, cu referinta la conflictul pe care acestea il au. Avantajele si scopul medierii pot diferi. De ex, altele sunt avantajele medierii unei cauze familiale, in care 2 copii vor ramane fara parinti, si altele sunt avantajele medierii intr-o cauza comerciala. In primul caz avantajul major este ca parintii insusi isi pot stabili singuri planul parental de ingrijire si educare a copiilor, in al doilea caz avantajul ar fi eliminarea enormei taxe de timbru. Informarea trebuie sa cuprinda si structura procesului de mediere, etapele si fazele acestuia , regulile de conduita si dialog din timpul medierii. Tot in baza acestui principiu partilor li se explica de valoarea acordului de mediere. ACORDUL DE MEDIERE consfinteste intelegerea partilor si are PUTERE DE LEGE pentru parti. Prin aplicarea acestui principiu trebuie sa se invedereze partilor de catre mediator ca intreaga procedura le apartine, ca dispun de solutie, si toata procedura trebuie acceptata in cunostiinta de cauza.
Mediatorul, in cadrul procesului de mediere, in cauzele familiale, in care sunt implicati si minori, va urmari ca pe intreg parcursul procesului de mediere, sa aduca la cunostiinta sotilor preocuparea acestora pentru copilul sau copii minori. Interesele copiilor minori in ceea ce priveste cresterea, educarea, urmarea unor institutii de invatamant, vor trebuie sa aiba prioritate in dialogul si negocierile partilor. Obligatia mediatorului de a urmari respecatrea intereselor copiilor minori este capitala procedurilor de mediere familiale.
Partile aleg daca vor parcurge procedura Medierii. In Romania, noua legislatie obliga partile sa incerce solutionarea conflictului prin Mediere. Mai exact , obliga partile la parcurgerea fazei de informare privind Medierea si PROCEDURA Medierii, dar partile sunt cele care decid daca parcurg procedura de mediere. Partile decid daca isi vor solutiona conflictul prin Mediere. Tot ele sunt cele care aleg mediatorul. Pe intreg parcursul procesului de Mediere partile vor incerca din proprie initiativa si vointa sa ajunga la o solutie.
Procesul de Mediere se desfasoara intr-un cadru confidential. Sediul Mediatorului trebuie sa fie o locatie care sa asigure confidentialitatea convorbirilor din timpul Medierii. Mediatorul este obligat astfel, sa pastreze confidentialitatea asupra oricaror date sau informatii de care ia cunostiinta pe parcursul medierii. Chiar si dupa inchiderea procedurii medierii, mediatorul este obligat sa pastreze confidentialitatea tuturor faptelor sau actelor de care a luat cunostiinta in cadrul procesului de mediere.
Se refera la impartialitate pe care trebuie sa o aiba mediatorul fata de parti. Mediatorul va trebui sa pastreze o pozitie egala si nediferentiata pentru fiecare parte. Cu alte cuvinte, sa se afle pe aceeasi pozitie fata de fiecare parte. Nu poate ajuta o parte, nu o poate consilia, nu o poate indruma sa faca sau sa nu faca ceva. Orice situatie care il pune pe Mediator intr-o postura de impartialitate (de ex. rudenia cu una din parti, prietenia cu una din parti, afectivitatea fata de una din parti) va trebui adusa in discutie imediat ce survine in Procesul de Mediere, si doar cu acceptul ambelor parti Mediatorul poate continua procedura. Este un principiu capital, impreuna cu Neutralitatea, care conduce spre o mediere de succes.

Ce este medierea ?

Medierea reprezinta o modalitate optionala de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate. Medierea se bazeaza pe increderea pe care partile o acorda mediatorului, ca persoanã apta sa faciliteze negocierile dintre ele si sa le sprijine pentru solutionarea conflictului, prin obtinerea unei solutii convenabile reciproc, eficiente si durabile. Medierea este o negociere asistata, insa pastrand principiile fundamentale de neutralitate, impartialitate si confidentialitate.

Medierea este un proces structurat, voluntar, care faciliteaza solutionarea conflictelor dintre parti, punand accent pe interesele partilor si nu pe aspectele juridice ale cazului.

Medierea este o activitate de interes public.

Activitatea de mediere se infaptuieste in mod egal pentru toate partile, fara deosebire de rasa, culoare, nationalitate, origine etnica, limba, religie, sex, opinie, apartenenta politica, avere sau origine sociala.

Medierea se bazeaza pe interesele si nevoile partilor, nu pe drepturile lor legale, astfel incat solutia finala va rezolva disputa in interesul comun al partilor si in toata complexitatea sa.

Cadrul legal al medierii este legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, modificata si completata prin legea 370/2009, O.G. 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii 2006/123/CE, prin legea nr. 202/2010, precum si prin Legea nr. 115/2012, cu modificarile aduse de Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei din decembrie 2012, precum si de cea cu nr. 4 din ianuarie 2013.