Blog
January 9, 2014 by Noutati

Care sunt conditiile pe care un mediator trebuie sa le indeplineasca anual pentru a avea dreptul de a profesa ?

Potrivit unui act normativ publicat în Monitorul Oficial, toti mediatorii autorizati vor avea de indeplinit in fiecare an un set de condiţii pentru a-si putea exercita profesia.

Noile conditii au fost introduse in Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere prin Hotărârea nr. 4911/2013 – act normativ publicat în Monitorul Oficial nr. 13/2014.

Astfel, mediatorii autorizati isi vor putea exercita profesia, in cazul in care vor indeplini conditiile enumerate mai jos:

• să nu aibă înscrise în cazierul judiciar menţiuni referitoare la infracţiuni care să-i facă incompatibili cu profesia de mediator. Dovada se va face cu ajutorul cazierului judiciar (în termen de valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere) sau cu o declaraţie pe propria răspundere că în cazier nu sunt înscrise menţiuni;

• să fie înscrişi în Tabloul mediatorilor, să fie activi (ca formă de exercitare a profesiei) şi să-şi fi plătit taxa profesională;

• să fie membri ai unor asociaţii profesionale de mediatori înscrise în Registrul asociaţiilor profesionale în domeniul medierii. Dovada se va face cu ajutorul adeverinţelor eliberate de asociaţiile profesionale;

• să acumuleze anual numărul de puncte profesionale prin oricare dintre modalităţile reglementate de Consiliul de mediere.

Mediatorii autorizaţi vor depune documentele (în original) care atestă îndeplinirea acestora până la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se face dovada.

Notă: Hotărârea Consiliului de Mediere nr. 4911/2013 poate fi consultată integral în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

0 Comments

0 Comments for this post